Bilimsel ateizm

Malumunuz veçhile, inanç sistemleri üzerine yapılan tartışmalar insanlık tarihinin neredeyse tüm dönemlerinde gündeme taşınmıştır. Bu tartışmalara binaen okuduğum eserlerden sonuncusu olan “Bilimsel Ateizm” kitabı, hâlâ yaygın bir şekilde görmekte olduğumuz birçok dinî inançla birlikte çoğu inancın tarihini ele alıyor. Ele aldığı her bir hususu ilk ortaya atıldığı andan itibaren değerlendiren kitap, “neden?” sorusunu yanıtlamayı amaçlıyor.

Kitabın en önemli özelliklerinden birisi, SSCB(Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) tarafından kaleme alınıp ateizm propagandası yapmak adına kullanıyor olması olarak karşımıza çıkıyor. Marksist – Ateist dünya görüşünün bilimsel temellerini inceleyen Bilimsel Ateizm, “akıl ve mantık” mefhumlarını öne çıkarıyor olması itibarıyla da keyifli bir okuma sürecini de beraberinde getiriyor.

Öncelikle kitabı -genel manada- beğendiğimi ve büyük bir zevkle okuduğumu ifade etmek isterim. Bu beğenimin ardında birkaç temel sebep yatıyor. Bunlar;

  • Kitap her ne kadar Marksist materyalist dünya görüşünü temel alıyor olsa da tüm bu görüşleri, hümanist bir perspektifle aktarıyor. Bu yönüyle Marksizm görüşünün derinliklerinde tıkılıp kalmak yerine işinize yarayabilecek birçok bilgiyi öğrenme fırsatı tanıyor.
  • Bilimsel ateizm, ismi itibarıyla ‘bilimsel’ bir yaklaşım sergileyerek ateizmin yalnızca ‘dinsizlik’ üzerine kurulu olmadığını, doğa ve toplum üzerine yapılan eleştirilerin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir yaklaşım olduğunu açıklar.
  • Dinin ortaya çıkış nedenlerini ele alırken bilimsel bilginin ehemmiyetinin de altını çizen eser, bilimsel bilgi ve fikir mücadelesinin insan ve toplum üzerinde sağlayabileceği potansiyel gelişmeleri de açıklar.
Bilimsel Ateizm

Ateizm hakkında bir şeyler okumak ve temel anlamda bilgi sahibi olmak isteyen her okurun bu kitabı ziyadesiyle beğeneceğini düşünüyorum. Kitapta birçok husus yüzeysel olarak ele alınmış olsa da ateizm görüşü için etkili bir yol haritası sunuyor olması, son derece önemli. Dolayısıyla din mefhumunun doğuşunu ve dünya dinlerinin bazı tipik özelliklerini öğrenmek isteyen okuyucular için değerli bir başlangıç noktası olacağı kanaatindeyim.

Berfin Yayınları‘nın basımıyla okuma fırsatı bulduğum Bilimsel Ateizm’in bazı noktalarda ufkumu genişlettiğini rahatlıkla ifade edebilirim. Sizlere dinin sosyal ve kültürel yapılar içindeki yerini yeniden düşünme fırsatı veren eser, kesinlikle okunmayı hak ediyor.

Diğer kitap incelemelerim için blogumda yer alan ‘Okuyorum‘ kategorisini takip etmenizi tavsiye ederim.

Yorum yapın