Bilimsel ateizm

Malumunuz veçhile, inanç sistemleri üzerine yapılan tartışmalar insanlık tarihinin neredeyse tüm dönemlerinde gündeme taşınmıştır. Bu tartışmalara binaen okuduğum eserlerden sonuncusu olan “Bilimsel Ateizm” kitabı, hâlâ yaygın bir şekilde görmekte olduğumuz birçok dinî inançla birlikte çoğu inancın tarihini ele alıyor. Ele aldığı her bir hususu ilk ortaya atıldığı andan itibaren değerlendiren kitap, “neden?” sorusunu yanıtlamayı amaçlıyor. …

Devamını oku